Elektroniczne wydawaine posiłków na stołówce szkolnej

O PROGRAMIE

Głównym celem powstania programu było usprawnienie procesu wydawania posiłków w stołówce szkolnej. Największym wyzwaniem było to, jak w krótkim czasie 2 lub 3 przerw wydać dużą ilość posiłków w taki sposób żeby otrzymały go tylko osoby do tego uprawnione, a przy okazji zapisać fakt odebrania. Wykorzystaliśmy w tym celu karty zbliżeniowe RFID, a sam proces wydawania i obsługi programu podczas wydawania ograniczył się do zasady – jeśli nie robię nic – potwierdzam odebranie. Dzięki temu, na weryfikację 1 osoby wystarczy  zaledwie 1 s.

FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU E-STOŁÓWKA LOCA

Program Stołówka LOCA – Najważniejsze funkcje:

 • wydawanie posiłków przy pomocy karty zbliżeniowej
 • opcja wydania po nazwisku jeśli uczeń nie ma karty przy sobie
 • zapisywanie deklaracji, zbiorcze lub indywidualne
 • mechanizm odwoływania i anulowania odwołania tzw. odpisy
 • kilkanaście raportów m.in. deklaracji, odwołań, wydań, szczegółowe
 • moduł rozliczeń tj. naliczanie należności, przyjmowanie wpłat
 • wysyłka powiadomień m.in. na kwocie do zapłaty, braku płatności
 • dowolny podział na grupy ułatwiający tworzenie raportów i zestawień
 • automatycznie wyliczanie wartości odpisów

Korzyści wynikające z wdrożenia programu:

 • szybsze wydawanie posiłków na kartę
 • uniknięcie podwójnego wydania tej samej osobie
 • szczegółowe zestawienie deklarowanych i wydanych posiłków
 • bieżąca kontrola płatności
 • automatycznie wysyłanie powiadomień do rodzica bezpośrednio z programu
 • dostęp do programu z dowolnego komputera z dostępem do internetu
 • dowolna ilość kont operatora programu np. Intendent, Księgowa, Dyrektor
 • rejestrowanie wykonanych operacji przez każdą osobę

Dostęp online dla rodzica

Program dla stołówek pod kontrolą rodziców – dostęp do programu on-line.

E-LEGITYMACJA jako karta obiadowa

Jako kart obiadowych, można używać także wprowadzanych od tego roku szkolnego e-legitymacji, czyli plastikowych legitymacji szkolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-legitymacji: Zobacz ofertę

legitymacje szkolne plastikowe